Достойна Ложа
"Equilibrium"

№20 на Сході м. Києва

Ландмарки

Основні принципи Вільного мулярства

1. Пiзнавальнi знаки та слова.

2. Подiл символiчного масонства на три градуси.

3. Легенда третього градуса.

4. Братством керує головуючий офiцер, що називається Великим Майстром та обирається з числа братiв.

5. Великому Майстровi належить право головувати на будь-якому зiбраннi Братства, незалежно вiд часу i мiсця зiбрання.

6. Великий Майстер має право дарувати право вiдкриття Ложi та проведення працi в нiй.

7. Великий Майстер має право надавати дозвiл на посвяту будь-якого брата в будь-який градус без дотримання термiнiв, передбачених традицiєю.

8. Великий Майстер має право проводити посвяту в Братство без дотримання звичної процедури.

9. Масонам належиться збиратися в Ложах.

10. Коли брати збираються в Ложi, ними мають керувати Майстер i два Доглядачi.

11. Пiд час зiбрання Ложа має належно охоронятися.

12. Кожен масон має право на представництво в будь-яких загальних зборах Братства, а також вiдповiдним чином iнструктувати своїх представникiв.

13. Кожен масон має право апелювати до Великої Ложi чи Загальної Асамблеї Франкмасонiв з приводу рiшень своїх братiв.

14. Кожен масон має право вiдвiдувати чи бути присутнiм на зiбраннi будь-якої регулярної Ложi.

15. Жоден вiдвiдувач, не вiдомий присутнiм братам, чи комусь одному з братiв, не має права входу в Ложу, допоки не буде допитаний чи випробуваний згiдно з давнiми традицiями.

16. Жодна Ложа не має права втручатися у внутрiшнi справи iншої Ложi або ж присвоювати градуси братам-членам iнших Лож.

17. Кожен масон має пiдкорятися масонському законодавству своєї юрисдикцiї (за мiсцем проживання) не залежно вiд того, належить вiн до якої Ложi, чи нi.

18. Кандидати на посвяту в Братство мають вiдповiдати визначеним вимогам.

19. Вiра в iснування Бога, якого називають "Великим Архiтектором (Будiвничим) Всесвiту".

20. Вiра в Вiдродження до Життя вiчного.

21. Книга Священного Закону є незмiнною, не замiнною i невiд'ємною частиною оформлення будь-якої Ложi.

22. Рiвнiсть масонiв.

23. Таємнiсть органiзацiї.

24. Базування спекулятивної (свiтоглядної) науки на оперативних (дiєвих) началах, а також символiчне використання та пояснення термiнiв цього ремесла задля навчання релiгiйних та моральних принципiв.

25. Цi ландмарки є незмiнними.

Як стати Масоном

Стати масоном може лише чоловік вільний та доброї слави, що досяг 21 року.

Заповнити заявку

Якщо Ви відповідаєте цим критеріям і хочете стати масоном,
Ви маєте подати заявку.


Ваше повне ім'я*


Email*


Телефон


Країна / Місто*


Текст заявки у вільній формі*


Контакти

Місцезнаходження
м. Київ, Україна
Веб-сайт
http://equilibrium.kiev.ua
Сторінка на Facebook
Сторінка Д.Л.:"Equilibrium"
Вгору